Skip to the content

View the Champions of the Undead Promotion terms and conditions in Français or English.

Download the Terms and Conditions in Dutch as a PDF.

België

Promotie voor Champions of the Undead

Deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) zijn van toepassing op de promotie voor Champions of the Undead (de Promotie) en prevaleren in het geval van tegenstrijdigheden of inconsistenties met andere communicatie, inclusief online of lokale reclame of promotiemateriaal met betrekking tot de Promotie, evenals de Servicevoorwaarden. Informatie over prijzen en hoe deel te nemen maakt deel uit van deze Voorwaarden.

Promotor

De Promotor is Zero Latency Pty Ltd, ABN 71 168 651 885, (Zero Latency) 5 Harper Street, Abbotsford, VIC, 3067, Australië

Promotieperiode

De Promotie is open vanaf 10 augustus 2023 om 12.00 uur (AEST) en sluit op 6 september 2023 om 23.00 uur (AEST) (de Promotieperiode).

Deelnamecriteria en -mechanisme

Deelname aan de Promotie staat open voor alle personen ouder dan 18 jaar die tijdens de Promotieperiode Undead Arena spelen op een van de Zero Latency VR-locaties die hier vermeld staan, met uitzondering van Italië en Japan (elke locatie is Deelnemende Locatie en elke in aanmerking komende speler die heeft ingestemd met de ontheffing voor deelname is een Deelnemer).

Deze Promotie is een vaardigheidsspel; toeval speelt geen rol bij het bepalen van de winnaars.

Voormalige en huidige directeuren, management, werknemers, functionarissen en aannemers (en hun naaste familie) van de Promotor of van de agentschappen of organisaties die aan deze Promotie gelinkt zijn komen niet in aanmerking voor deelname. "Naaste familie" betekent echtgeno(o)t(e), ouder, natuurlijk of geadopteerd kind en broer of zus (natuurlijk of geadopteerd door een ouder), ongeacht of zij al dan niet in hetzelfde huishouden wonen als de directeur, manager, werknemer, functionaris of aannemer.

Deelnemers kunnen tijdens de Promotieperiode meerdere keren deelnemen. Door aan de bovenstaande deelnamecriteria te voldoen, wordt elke Deelnemer geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd.

Promotiescores

De Promotie, inclusief het bepalen van de winnaars, is gebaseerd op scores die tijdens het spel zijn behaald. In het spel moet elke Deelnemer zombies doden met verschillende soorten wapens en worden er punten toegekend op basis van de manier waarop elke zombie wordt gedood, bijvoorbeeld een standaard doding (100 punten), doding met een hoofdschot (150 punten), geassisteerde doding (25 punten) en door de vuurvallen te gebruiken (100 punten).

Er worden aparte scoreborden bijgehouden, gegroepeerd per regio, waarbij de score van elke Deelnemer automatisch wordt bijgehouden op basis van de regio waarin hij/zij speelt:

 • Europa & het Midden-Oosten (met Oostenrijk, België, Duitsland, Frankrijk, Koeweit, Luxemburg, Nederland, Portugal, Spanje, Zwitserland, de Verenigde Arabische Emiraten, het Verenigd Koninkrijk, Ierland)
 • Amerika (met de VS, Canada, Mexico, Frans-Guyana); en
 • Azië-Stille Oceaan (met Australië, India, Nieuw-Zeeland, Singapore).

De hoogst scorende deelnemer in elke regio (elk een "Finalist") wordt naar de Zero Latency-locatie in Las Vegas ("Grand Final Venue") gevlogen om deel te nemen aan de grote finale op 5 oktober 2023. Om twijfel te voorkomen: er zijn in totaal drie (3) finalisten - één uit elke regio. Elk van de 3 Finalisten krijgt op donderdag 7 september 2023 om 17.00 uur (AEST) bericht via e-mail of telefoon (naar het e-mailadres of telefoonnummer dat is opgegeven bij het inloggen om te spelen op de betreffende deelnemende locatie) dat ze regionale winnaar zijn en worden uitgenodigd om deel te nemen aan de grote finale en dat ze één (1) reisgenoot mogen meenemen. Elke Finalist moet binnen 7 dagen op deze e-mail reageren om zijn/haar deelname aan de grote finale te bevestigen. Als er niet binnen deze tijd wordt gereageerd, vervalt de deelname en wordt de eerstvolgende topscorer in de betreffende regio uitgenodigd om te spelen.

De volledige namen van alle 3 de finalisten worden op woensdag 13 september ook gepubliceerd op de sociale mediakanalen van de Promotor.

Uitgaven

De volgende kosten worden gedekt voor alle 3 Finalisten om deel te nemen in de Las Vegas Venue:

 • Vluchten in economyclass ter waarde van $2.200 USD per persoon. De vluchten worden geboekt door de reisagent van Zero Latency vanuit de dichtstbijzijnde internationale luchthavens van de finalisten. Verplaatsingen van/naar de respectieve internationale luchthavens van de Finalisten zijn niet inbegrepen;
 • Een (1) tweepersoonskamer voor de finalist en een reisgenoot voor 2 nachten ter waarde van maximum $500 USD per nacht in het MGM Grand Hotel Las Vegas.
 • Reizen en vervoer (inclusief grondtransfers) ter waarde van maximum $150 USD en betaald via een eenmalige Uber-cadeaubon.
 • Reisverzekering voor maximaal één (1) week voor elke finalist en zijn/haar respectieve reisgenoot ter waarde van maximum $500 USD per persoon.

De Finalisten spelen drie wedstrijden van een 'moeilijke modus'-versie van de Champions of the Undead op een door de Promotor te bepalen tijdstip op 5 oktober 2023. Deze 'moeilijke modus'-versie bevat nog meer zombies dan het gewone spel en zal daarom nog uitdagender zijn. Als een Finalist niet in staat is om naar de genomineerde bestemming of datum van de grote finale te komen, gaat de uitnodiging naar de volgende topscorer in de betreffende regio. De datum en tijd kunnen door de Promotor worden gewijzigd als er zich omstandigheden voordoen waarover de Promotor geen controle heeft (zie het algemene gedeelte van de Voorwaarden voor bijkomende informatie).

De Finalist met de hoogste score tijdens de grote finale (d.w.z. alleen de score behaald op 5 oktober en niet de cumulatieve score van eerdere spelen) is de algehele winnaar en ontvangt $15.000 USD, te betalen via bankoverschrijving in hun lokale valuta op basis van de middenkoersen op de dag van betaling door de Promotor.

 

Alle Finalisten en reisgenoten moeten aan de onderstaande bijkomende eisen voldoen om te kunnen deelnemen:

 

 1. Vliegtickets kunnen niet worden gerestitueerd of overgedragen;
 2. Alle toepasselijke belastingen, tarieven, kosten en toeslagen met betrekking tot de vliegtickets worden door de Promotor betaald;
 3. Ze moeten zich houden aan en zijn onderworpen aan de gepubliceerde vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij (of vergelijkbare voorwaarden, indien van toepassing);
 4. Eenmaal uitgegeven vliegtickets zijn alleen geldig voor de aangegeven vluchten en data;
 5. Als een boeking wordt geannuleerd, worden er geen alternatieve tickets uitgegeven;
 6. Reisverzekering is inbegrepen;
 7. Ze moeten in het bezit zijn van een paspoort dat op de reisdatum nog minstens 6 maanden geldig is met één lege pagina voor het visum;
 8. De Finalist en zijn/haar reisgenoot zijn verantwoordelijk voor eventuele visums om naar de grote finale in Las Vegas in de Verenigde Staten te reizen. Elke Finalist moet zijn/haar visum voor woensdag 20 september delen met Zero Latency om zijn/haar deelname aan de grote finale te bevestigen. Er is geen garantie voor deelname aan de finale als uw land van herkomst een land is dat niet deelneemt aan het visavrijstellingsprogramma van de US van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.
 9. Eventuele specifieke gezondheidsverklaringen (inclusief maar niet beperkt tot COVID-19-vaccinaties) die nodig zijn voor de reis naar de locatie van de grote finale zijn de verantwoordelijkheid van de Finalist en zijn/haar reisgenoot.
 10. Extra's tijdens de vlucht (inclusief maaltijden en drankjes aan boord, indien van toepassing) zijn niet bij de prijs inbegrepen. Dergelijke kosten zijn voor rekening van de Finalisten;
 11. Alle kosten of uitgaven die niet uitdrukkelijk zijn inbegrepen in de prijs overeenkomstig deze voorwaarden en bepalingen, inclusief maar niet beperkt tot, overbagage, extra excursies en attracties zijn geheel voor rekening van de Finalist;
 12. De Finalist is als enige verantwoordelijk voor eventuele extra kosten die tijdens zijn/haar verblijf in het hotel worden gemaakt, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten voor maaltijden, drankjes, extra overnachtingen en diensten samen met de bijbehorende belastingen; en

 

De mogelijkheid om deel te nemen aan de grote finale zal komen te vervallen en de volgende topscorer in de betreffende regio zal worden uitgenodigd voor de grote finale, indien:

 1. de Finalist niet kan reizen op de door de Promotor opgegeven data;
 2. de finalist niet tegen woensdag 20 september 2023 de juiste reisvisums of gezondheidsdocumenten heeft verkregen en gedeeld met Zero Latency;
 3. de Finalist immigratieproblemen heeft waardoor hij/zij de door de Promotor opgegeven locatie niet kan betreden, verlaten of er niet heen kan reizen; of
 4. de finalist een medische, juridische of andere reden heeft waardoor hij/zij niet kan deelnemen aan de grote finale.

Runners-up

De volgende personen worden als runners-up beschouwd en ontvangen elk een HTC VR Elite Headset ter waarde van A$ 2.099 (of USD 1.099). Er worden in totaal 8 HTC Elite Headsets uitgereikt.

 • Runners-up grote finale: de twee finalisten die niet de hoogste score halen tijdens de grote finale; en

Regionale runners-up: de deelnemers met de twee hoogste scores in elke regio (na de Finalist).

Verboden hacks en gedragingen

Alle Deelnemers moeten zich tijdens de Promotie aan fair play houden en de Deelnemers mogen onder geen beding gebruikmaken van bugs, hacks of glitches om tijdens het spel een oneerlijk voordeel te behalen. Deelnemers die zich, naar het redelijk oordeel van de Promotor, schuldig maken aan dergelijk gedrag of die het deelnamemechanisme op enige manier verstoren of hinderen, of die het deelnameproces niet correct uitvoeren, komen niet in aanmerking om te winnen. Dit geldt ook als een Deelnemer:

 1. in strijd handelt met regels, richtlijnen of instructies die de Promotor kan geven met betrekking tot de Promotie;
 2. de werking van de Promotie verstoort of belemmert;
 3. een actie onderneemt die een negatief effect kan hebben op andere deelnemers of de Promotie op enige wijze kan manipuleren;
 4. de Promotor in diskrediet brengt of zijn goodwill of reputatie schaadt;
 5. inbreuk maakt op de beveiliging van de systemen van de Promotor of beveiligingsproblemen ervan identificeert;
 6. zich voordoet als een persoon of entiteit, of een valse verklaring aflegt met betrekking tot zijn/haar identiteit; of
 7. zich bezighoudt met activiteiten die gedrag vormen of aanmoedigen dat een strafbaar feit zou vormen, aanleiding zou geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een toepasselijke wet zou schenden, met inbegrip van wetten met betrekking tot privacy, laster, massamailing, spam, exportcontrole, consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en misleidende reclame.

Persoonlijke informatie & identiteitsbewijs

Als voorwaarde voor het accepteren van een prijs kan de Promotor vragen om verificatie van de identiteit door middel van redelijke identificatiemiddelen. Alle winnende Deelnemers moeten onmiddellijk alle bijkomende informatie verstrekken die nodig is om identificatie te verifiëren, zodat hij of zij de prijs in ontvangst kan nemen (zoals postadres). Dit kan indien nodig via een videogesprek. Als u zich niet kunt identificeren, vervalt de prijs.

Alle persoonlijke informatie die door elke Deelnemer wordt verstrekt, wordt door de Promotor gebruikt voor het beheer van deelname aan deze Promotie. Persoonlijke gegevens worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van de Promotor dat hier kan worden ingezien. Het privacybeleid van de Promotor bevat informatie over hoe elke Deelnemer de persoonlijke gegevens die de Promotor over hem/haar bewaart, kan inzien, bijwerken en laten corrigeren, en hoe de Deelnemer een klacht kan indienen over een mogelijke schending van de privacywetgeving door de Promotor, en hoe dergelijke klachten worden behandeld. Als de deelnemer zijn/haar persoonlijke gegevens niet verstrekt zoals gevraagd, komt hij/zij mogelijk niet in aanmerking voor deelname aan of het claimen van de prijzen in de Promotie.

Belgische deelnemers hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - www.dataprotectionauthority.be). U kunt voor klachten ook rechtstreeks contact met ons opnemen (zie contactgegevens aan het einde van de Voorwaarden).

Publiciteit en het promoten van succes

Alle Deelnemers, inclusief de Finalisten, erkennen en gaan ermee akkoord dat de Promotor het volgende mag publiceren: (a) de spelersnaam van elke Deelnemer weergegeven op het scorebord van de websites van de Promotor zoals gelinkt aan de Promotie gedurende de Promotieperiode, en (b) de details van de finalisten en de winnaar (hun volledige naam, social media handle, weergegeven spelersnaam, regio en foto's of video's gepubliceerd door de Deelnemer in het kader van de Promotie), in marketingmateriaal of -rapporten van de Promotor, in social media-inhoud, op websites van de Promotor, in brochures of in gedrukt materiaal

Algemeen

De Belgische wetgeving is van toepassing op de Promotie. De rechtbanken van België hebben niet-exclusieve bevoegdheid over geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden of deelname aan de Promotie. De Promotor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele persoonlijke belastingverplichtingen van Deelnemers die kunnen voortvloeien uit prijzen die tijdens de Promotie worden uitgereikt. De prijzen kunnen belastbaar inkomen zijn onder de wetten die van toepassing zijn op de winnaars. De winnaars zijn als enige verantwoordelijk voor het melden van de prijzen aan de relevante belastingdienst en het betalen van alle belastingen die van toepassing zijn op de prijzen, zoals vereist door de toepasselijke belastingwetgeving. Op eerste verzoek van de Promotor zal de winnaar onmiddellijk alle belastingformulieren, certificaten of autorisaties invullen en aan de Promotor overleggen die nodig kunnen zijn volgens de van toepassing zijnde belastingwetgeving.

Deelnemers erkennen dat sommige aspecten van de Promotie of de prijzen inherente risico's met zich kunnen meebrengen en dat deelname aan de Promotie of de prijs gepaard kan gaan met deelname aan gevaarlijke activiteiten. Door deel te nemen aan deze Promotie en/of de prijs te accepteren, accepteren Deelnemers dat risico voor zichzelf en voor hun reisgeno(o)t(en) (indien van toepassing).

Voor zover wettelijk toegestaan is de Promotor niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (inclusief, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfsonderbreking, verlies van bedrijfsinformatie, schade als gevolg van claims van klanten van de Promotor, schade gerelateerd aan het gebruik van goederen, schade, vernietiging of verlies van gegevens en documenten, etc.) of persoonlijk letsel geleden of opgelopen in verband met de Promotie, inclusief tijdens het spel en tijdens de nodige verplaatsingen om de grote finale bij te wonen, of door het accepteren of gebruiken van een prijs. In elk geval, ongeacht de wettelijke basis voor de claim, is de totale aansprakelijkheid van de Promotor en zijn Dochterondernemingen beperkt tot de maximale mate die door de toepasselijke wetgeving wordt toegestaan.

Alle Deelnemers stemmen ermee in om de Promotor en iedereen die namens de Promotor optreedt, op kosten van de Deelnemer te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor alle schade, verlies, kosten, uitgaven en betalingen, inclusief redelijke honoraria van advocaten en juridische kosten, die voortvloeien uit enige klacht, bewering, claim of eis.

Elke garantie of waarborg die wordt gegeven is een aanvulling op relevante wettelijke garanties en waarborgen en niets in deze Voorwaarden beperkt of wijzigt wettelijke consumentenrechten onder de toepasselijke wetgeving, waaronder de Competition and Consumer Act 2010 (Consumenten- en mededingingswet, Cth) of sluit deze uit, of heeft de intentie deze te beperken, uit te sluiten of te wijzigen.

De waarde van elke prijs is correct bij aanvang van deze Promotie. De Promotor aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor enige variatie in de waarde van een prijs die wordt aangeboden in de Promotie.

Als, om welke reden dan ook, de Promotie niet in staat is om zoals gepland te lopen, inclusief als gevolg van infectie door een computervirus, bugs, sabotage, onbevoegde tussenkomst, fraude, technische storing, een natuurramp, pandemie of enige andere oorzaak buiten de controle van de Promotor die de administratie, veiligheid, eerlijkheid of integriteit of het juiste verloop van de Promotie corrumpeert of beïnvloedt, behoudt de Promotor zich het recht voor om naar eigen goeddunken enige actie te ondernemen die mogelijk beschikbaar is, onderhevig aan federale, provinciale en gewestelijke regelgeving. Voor zover mogelijk zal de Promotor zoveel mogelijk Deelnemers informeren via de kanalen die tot zijn beschikking staan.

Als een van deze Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig is, heeft dit geen invloed op de overige Voorwaarden van deze Promotie.

Als u vragen hebt over een van de bovenstaande Voorwaarden, kunt u contact opnemen met Karen Jarvis op karen.jarvis@zerolatencyvr.com